Thought for Today

On my way to work, I was able to write the following quote while riding in a jeepney. 


‎"Bawat bukang-liwayway ay nagbabadya ng bagong pag-asa. Patuloy na idinidibuho ang pagkatao sa bawat pakikipagniig sa mundo. Bawat takipsilim naman ay hudyat ng pagsasara ng isang pahina ng kasaysayan. Ito ay isang kahapon na pansamantalang makakalimutan." --The King's Rebel--
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...