Thought for Today

On my way to work, I was able to write the following quote while riding in a jeepney. 


‎"Bawat bukang-liwayway ay nagbabadya ng bagong pag-asa. Patuloy na idinidibuho ang pagkatao sa bawat pakikipagniig sa mundo. Bawat takipsilim naman ay hudyat ng pagsasara ng isang pahina ng kasaysayan. Ito ay isang kahapon na pansamantalang makakalimutan." --The King's Rebel--

0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my blog! I appreciate it!

COMMENTS? QUESTIONS? Your opinion is important. I will be glad to answer your questions.