IBA'T IBANG MUKHA

Sa bawat araw na pakikisalamuha sa lipunan,
iba't ibang mukha ang ating nasisilayan.
Dito umiinog ang ating mga buhay.
Bawat isa ay umuukit ng kapalaran sa lipunang ginagalawan.

--The King's Rebel--

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...