MGA PANGANDOY UG PANLANTAW HAN USA KA BATAN-ON NGA ESTUDYANTE

I recited this poem (my own composition) during the 37th Commencement Exercises of Justimbaste-Remandaban National High School in Tabontabon, Leyte after I delivered my Commencement Address.
Ha sinirangan sinmidlit an adlaw
Daw sirak hini sugad hin kamasilaw
Naghatag hin kalipay ha kalibutan nga masirum
Kinabuhi han tawo nagin masayon
Usa ka adlaw natawo usa ka batan-on
Kalipay ha kag-anak kita ha mga nawong
Binantayan nga di masabod bis hinin bayhon
Papaura ug paghigugma gud man nagpapadayon
Waray pa sarabutan inin bata nga natawo
Tubtob pira ka anyos ini in tinmubo
Nag-eskwela elementarya, sekundarya ug kolehiyo
Iba-iba nga butang naadman ha iya ulo
Panggani, pananom, mga tabahuon panhagna
Ha ilarom han mapaso nga dlaw ha makusog nga uran
Ginbuhat, nag-antos hin pira ka anyos
Sip-on, ubo, hiranat, trangkaso natagamtaman
Adlaw-adlaw, gab-i gab-i nag-i-study
Nahadlok mahulog ha kinabuhi maperdi
Gindadasig an kalugaringon, nagin mainisugon
Ha urhi nga mga adlaw magin malinampuson
Mga pangandoy gud man han usa nga estudyante
Magmalinampuson jon pagburublig perti
Pagbagisbis han mga luha diri na karuyag ma-eksperyensyahan
Pagkuri han huna ug kasingkasing maundang
Salit Itay, Inay aadi yana ako
Ma'am, Sir ako ha iyo naghahangyo
Mga opisyales ug mga mulopyo hinin aton minayuyo nga bungto
Nangangamuyo ako ha iyo:
HA MGA PANGANDOY KO, BULIGI GAD AKO NIYO!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...