ANG BUHAY AY ISANG LANSANGAN


Tanaw na tanaw ko
ang mga sasakyan mula sa
kinatatayuan ko ngayon.
Humahagibis ang karamihan
na tila baga sila lang
ang nasa lansangan.
Ang iba naman ay
parang mga pagong na sa wari ko
ay naghahanap ng biyaya sa madaraanan.
Ang mga tao ay tulad ng mga
sasakyang ito sa lansangan
na kung tawagin ay buhay.

--Excerpt from "The Open Book"
by King's Rebel--


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...