TANA PAG-URUSA, PAIBA KITA! (Come, let's unite ourselves, let's make a difference!)

Tana pag-urusa, paiba kita!
Kanan Sporstfest 2005 tema nga makarimadima.
Pagdasig ha matag-usa nga magkaurusa,
Ngan ipasamwak, iparayaw nga iba kita ha ira.


Tana pag-urusa, paiba kita!
Kalimti ta la anay aton pag-eskwela.
Sakob hin upat ka adlaw kita in maglipay,
Magrayhak, bumulig sugad hinin akon siday.

Tana pag-urusa, paiba kita!

Ha mga taga Suriyaw, Siwangag ngan Kampilan,
sugad man liwat an FAAP, Suringab nga Banggi-itan.
Mga molupyo han unibersidad nga puno hin kinaadman.

Tana pag-urusa, paiba kita!

Ha ngatan nga aanhi, madaog man o pirde,
Waray la dumtanay ha? Kay mulay man la ine.

Ha pangkatapusan ini an akon masisiring:
Ano pa man it aton ginhuhulat? Mag kaapuhan ni Mano Oble,
Tana pag-urusa, paiba naman kita! 

This Siday was presented during the Pista sa Nayon Siday Competition of the Sportsfest 2005 of UP Tacloban College. (Won - 2nd place)

=========================================================================
NEXT ARTICLE:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...