HOKMAH THEATRICAL ARTS MINISTRY

 
 
 The Official Logo of the Group


With Kuya Sean (center)


Alexa Ray R. Fernando aka Alex


Oseas C. Roldan III aka Teerd

 
Enrico Francis S. Arcega aka Francis


Jonathan M. Leis aka Jonathan


Naging daan si Kuya Sean para makilala at maging kaibigan ko sina Alex, Teerd, Francis and Jonathan. Sila ay mga miyembro ng HOKMAH Theatrical Arts Ministry, isang ministeryo ng mga kabataang Kristiyano na pangunahing layunin ay papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagtatanghal ng sayaw, awitin, at iba pa sa iba't ibang iglesia. I really admire these people. Ang mga larawan nila sa itaas kasama ko ay kinuha sa loob mismo ng Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City. Hinatid ko sila sa airport matapos ang ilang araw na ministry work sa Divisional Youth Camp na isinagawa ng Foursquare churches sa Leyte.


Ang sumusunod ay halaw sa profile ng HOKMAH sa Friendster. Humingi ako ng pahintulot kay Francis na i-post ang profile nila dito sa blog ko. Maraming salamat, Francis.


HOKMAH is a Hebrew word, which means “Wisdom”. Wisdom comes from God alone that enable everyone to do anything in accordance to the will of our Lord Jesus Christ.


HOKMAH exhibits different performing arts such as dances, music and acts that mainly focus on praising God and battle between good and evil. The group incorporates the discipline of interpretative dancing and folk dancing and still upgrading for other applicable disciplines. Although HOKMAH focuses on performing arts ministry to different churches, part of their core objectives as well is to draw their members closer to God’s presence through regular fellowship and discipleship. They are also involved in extending help to other churches who needs to develop and improve their performing arts ministry and all its scope.


Through God’s divine wisdom given to the group, they were able to conduct their first church performance. On December 14, 2007, they performed their original interpretative piece “Gaya ng Dati” at Evangelical Christian Baptist Church in Taytay, Rizal. More invitations came and they were able to be part of their first host church’s youth camp in Sariaya, Quezon. Aside from their original piece, this time, they included some more dances including folk dances.


As HOKMAH continues to bring in more members, find more churches who need help and upgrade their talents, the more Jesus Christ our Lord, is magnified and lifted on high and remain forever in their heart as their center of success.


I wish all the success of HOKMAH THEATRICAL ARTS MINISTRY in all their endeavors in serving God through arts and music.
=====================================================================
NEXT ARTICLE:

TANA, PAG-URUSA PAIBA KITA!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...