HALBO NGA HAGNA


Halbo nga Hagna
ni Marlon B. Raquel

Gintutukdo ha bawbaw han ulo
Us ka burta hin gin-ani nga humay
Pabalik-balik ngadto nganhi
Harani 500 ka metro an tal-ang.

Kamakaharadlok mo kikilat
An dalugdog baga'n eroplano nga tihulog
An kalangitan nagnginginurutob
Nagtutuok nga puno hin kasubo.

Puno'n lusak an ak nawong
Aguy! May linta ha ak tiil
Makangingirhat baga'n bampira
Nahipakulob pa ha kali tungod han kahadlok.


Copyright 2009. Marlon Raquel
December 29, 2009
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...