Just a thought for today


 Just a thought for today. Ito ang nagagawa ng isang taong walang magawa.

All of us are aliens in this world,
and too many of us have bloated heads and hearts. 
-- The King's Rebel--