AN PAGNGUYNGOY HAN USA NGA BATAN-ON (The Cry of the Young Man)Ha Sinirangan sinmidlit an adlaw
Daw sirak hini sugad hin kamasilaw
Naghatag hin kahayag ha kalibutan nga masirum
Kinabuhi han tawo nagin masayon

Ha kulupay natawo usa ka batan-on
Kalipay ha kag-anak kita ha mga nawong
Binantayan nga di masabod bis hinin bayhon
Pagpaura ug paghigugma gud man nagpapadayonWaray pa sarabutan inin bata nga natawo
Tubtob pira ka anyos ini in tinmubo
Nag-eskwela elementarya, sekundarya ug kolehiyo
Iba-iba nga butang naadman ha iya ulo

Samtang ako nagsusurat hinin akon siday
Hunan-huna ko diri natutuhay
Ha akon kasing-kasing an pagkuri hinay-hinay
Diri maabat an tinuod nga kalipay

An akon huna puno hin kawurok

Danay na la ako in ha hangin nasuntok
Ha akon mga mata nabagisbis an mga luha
Hin kamakaluluoy ko na gud laAno daw la it matatabo ha akon kinabuhi
Ako na la in nagngunguyngoy ha akon kalugaringon
Baga ak yana hin humay nga binhi
Tinmurok, gintanom, tinmubo, namunga ngan ginlapyas han alipuros...December 17, 2004
9:30 A.M.
====================================================
NEXT ARTICLE:

THE STORY OF A YOUNG MAN
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...