Ang Tunay na Kahulugan ng Pagiging Isang Anak


Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang anak? Isang napakagandang regalo ng Panginoon ang isang anak sa kanyang mga magulang. Siya ay repleksyon ng kanilang pagkatao. Kaya nga mula nang ipinanganak na ito ay nagdudulot ito ng bagong sigla at saya sa mga magulang. Ngunit paano kaya yong mga anak na isinilang sa mga magulang na walang pakialam? Marami tayong nababasa sa diyaryo at naririnig sa mga balita ng kung anu-anong hindi maganda. May isang dalagita hinalay ng sariling ama. Mayroon namang binatilyo na pinaghahampas ng dos por dos ng ama hanggang sa ito ay mawalan ng malay at mamatay. Napakasakit ang ganitong mga pangyayari. Ang mga taong inaakala mong magbibigay ng proteksyon ay sila pala ang sisira sa iyong kinabukasan. Masakit ngunit nangyayari sa totoong buhay.

Bilang isang anak ay maraming gampaning kailangan tuparin. Inaasahan ang isang anak na siyang gagabay sa kanyang mga magulang sa kanilang pagtanda. Ang lalaking anak ay inaasahang magbibigay ng proteksyon sa mga nakababatang kapatid lalo sa mga kapatid na babae. Bawat magulang ay umaasa rin na balang araw ang kanilang mga anak ay magbibigay sa kanila ng suporta pinansyal pagkatapos nilang mapagtapos sila sa pag-aaral at makakuha ng trabaho. Ilan lamang ito sa mga inaasam ng mga magulang. Hindi man ito sapilitan ngunit parang nakatatak na ito sa kulturang Pinoy. Mahalaga sa anak ang pamilya. Dito siya kumukuha ng lakas sa kabila ng mga unos na dumadating sa buhay. Atensyon ng pamilya at pagmamahal ang enerhiya ng isang anak para mabuhay sa mundong ito.

Masarap ang maging isang anak, lalo na pag ikaw ay isang tunay na anak. 
================================================================
NEXT ARTICLE:

CALL CENTER SPOOFS PART 1

6 comments:

Angeli Alcantara said...

As a daughter to my parents, my responsibility is to take in charge of the things especially in household chores when my mom is not around. I usually clean our house, I wash the dishes, prepare breakfast for my father when he is going to work, take care of my younger brother and all others stuffs. Since my elder brother has his own family, one of my important responsibility when I graduate is to provide financial support to my parents and to send my younger brother to college.
I don’t think it is hard to become their one and only daughter, because I love them so much and I will do everything just to give them the best things in life that they deserve.

Marlon Raquel said...

Our lives become more meaningful if we are able to help our parents and our entire family.. You are on the right track, Ms. Alcantara.

michelle mora said...

As a daughter I need to be conscious when it comes to my decisions and behavior, most of all i have a younger sister who always saw what i'm doing. i need to be a good model to her so that she will follow the good thing in me, study hard to finish my studies for me to able to help my parents who supported me all the time, to help them when they get old. because i love my family.

Anonymous said...

As a daughter I'll make sure that I'll make my parents happy after all they've done for me i will do good things to make my parents proud of me and help them out with whatever they need.When I'm done with school I want to make enough money so they don't have to work anymore and make life good for them. As a daughter I love my parents with all my heart. As a daughter I'll do anything for my parents to make them happy.

And lastly play ill play my status of being a daughter a good and responsible daughter.

Marlon Raquel said...

Ang pamilyang Pilipino ay likas na matatag at nagtutulungan. You need to finish your studies no matter what because your family depends on you, Ms. Mora.

Marlon Raquel said...

Responsibility comes when we start to realize that we're not alone. Having someone in our lives such as our parents make us realize that life becomes meaningful only when we become responsible not just to ourselves but to our parents as well.

Post a Comment

Thank you for visiting my blog! I appreciate it!

COMMENTS? QUESTIONS? Your opinion is important. I will be glad to answer your questions.